Trang chủKEYWORD_1Kế toán trưởng
Dịch vụ trợ lý kế toán trưởng
Thứ 3, 05/01/2014 - 23:45:23 PM
Kế toán trưởng là một chức danh có Quyền lợi, nghĩa vụ, Trách nhiệm và quyền hạn của mình. Vị trí này đòi hỏi phải có năng lực và phải có Chứng chỉ kế toán ...

Tìm kiếm
Nhập thông tin cần tìm
Hỗ trợ trực tuyến
0917 212 969
(06503) 511 072
QUẢNG CÁO
quảng cáo